14. 6. 2021. године
 

Јавна расправа о нацртима закона

 

Обавештавамо вас да је Министарство привреде на својој интернет страници (https://privreda.gov.rs/cat_propisi/zakoni-u-pripremi/објавило да  у периоду од 11. до 30. јуна 2021. године спроводи јавну расправу о нацртима следећих закона:

 

-          Нацрт закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима

-          Нацрт закона о изменама и допунама Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре

-          Нацрт закона о изменама и допунама Закона о Централној евиденцији стварних власника

 

Имајући у виду значај предметних закона за пословање привредних субјеката, позивамо Вас да Привредној комори Србије доставите предлоге и коментаре на нацрте закона.

Молимо да Ваше предлоге доставите на Обрасцима у прилогу, на е-mail адресу: privrednopravna@pks.rs најкасније до понедељка 28. јуна 2021. године.

 


30. 3. 2021. године

 

Додела бесповратних средстава малим и средњим предузећима

 

Министарство привреде упутило је 29. марта 2021. године Јавни позив за доделу бесповратних средстава малим и средњим предузећима у оквиру Програма подршке малим и средњим предузећима за набавку опреме у 2021. години.

Износ укупно расположивих новчаних средстава је 1.550.000.000,00 динара. Јавни позив је отворен до утрошка планираних средстава, а најкасније до 31.12.2021. године.

Право пријаве имају:

1) правна лица, регистрована у  Агенцији за привредне регистре као привредна друштва, или задруге, која су разврстана на микро, мала и средња правна лица у складу са Законом о рачуноводству према финансијским извештајима за 2019. годину;

2) предузетници регистровани у Агенцији за привредне регистре.

Финансијска средства намењена су за суфинансирање набавке нове производне опреме и опреме директно укључене у процес производње размењивих добара и извођење грађевинских радова, и то:

1. нове опреме директно укључене у процес производње разменљивих добара, и то:

  • производне опреме и/или машина;
  • транспортно-манипулативних средстава укључених у процес производње и унутрашњег транспорта;
  • делова, специјализованих алата за машине;
  • машинa и опремe за унапређење енергетске ефикасности и еколошких аспеката производње;

2. нове опреме за извођење грађевинских радова, и то:

  • грађевинске механизације за потребе обављања грађевинских радова.

Општи циљ Програма јесте подршка инвестицијама и подстицај бржем привредном развоју.

Више информација о Програму, као и потребну документацију за пријаву можете пронаћи на интернет страници Министарства привреде Републике Србије (https://privreda.gov.rs/javni_pozivi/javni-poziv-malim-i-srednjim-preduzecima-za-nabavku-opreme).

 

 

17. 2. 2021. године

 

Иницијативе за доношење Закона о предузетништву и за финансирање општих удружења предузетника

 

ОУП Нови Београд упутило је Парламенту предузетника Привредне коморе Србије Иницијативу за покретање поступка за доношење Закона о предузетништву.

ОУП Нови Београд сматра да би се доношењем Закона о предузетништву на адекватан начин уредио положај предузетника и побољшали услови рада.

ОУП Нови Београд обратио се Парламенту предузетника и Иницијативом за решавање питања финансирања рада општих удружења предузетника у Републици Србији.

Имајући у виду потребе са којима се свакодневно сусрећу општа удружења предузетника, неопходно је да се за њихов рад обезбеде извори финансирања. Уређивање начина финансирања општих удружења предузетника довело би до остваривања мисије општих удружења, односно до унапређивања услова рада предузетника.

Иницијативе можете погледати на страни Документа.