О ОПШТЕМ УДРУЖЕЊУ ПРЕДУЗЕТНИКА НОВИ БЕОГРАД

 


Уколико сте предузетник који послује на општини Нови Београд и уколико желите да заједно унапредимо Ваше пословање и олакшамо Ваше обавезе, постаните члан Општег удружења предузетника Нови Београд.

 

Наше услуге и циљеви, између осталог, јесу:

- повезивање предузетника и привредника унутар и изван земље

- информисање о актуелним конкурсима за доделу бесповратних финансијских средстава и опреме

- сарадња са привредним коморама земаља у региону и привредним коморама градова ЕУ и осталих земаља

- правни савети за чланове удружења као и за нове будуће предузетнике

- различите врсте финансијске помоћи за чланове ОУП-а

- успостављање базе учлањених предузетника и издавање чланских картица за попусте и акције

- организовање различитих сусрета привредника и форума у Србији и иностранству

- ораганизовање едукативних радионица и семинара

- организовање разних путовања у циљу дружења и упознавања чланова ОУП-а међусобно

- развој и унапређење предузетништва

Опште удружење предузетника Новог Београда основано је као независно, непрофитно и нестраначко удружење предузетника са заједничким интересима.  Удружење послује у складу са Законом о привредним коморама, Статутом и позитивним законским прописима, и тежи остваривању економске сигурности и просперитета за своје чланове. Члановима удружења доступна је помоћ у комуникацији са државним органима, остваривању права и извршењу обавеза. Желимо да постигнемо боље услове за рад, ефикасност и ефективност.

Ту смо за све Ваше идеје, проблеме и предлоге како бисмо заједно побољшали положај предузетника.