Придружите се Удружењу Привредника Нови Београд !

 

 

            Уколико сте предузетник који послује на општини Нови Београд и уколико желите да заједно унапредимо пословање и олакшамо обавезе свих предузетника Новог Београда, постаните члан Општег удружења предузетника Нови Београд.

            Наше услуге и циљеви, између осталог, јесу:

-повезивање предузетника и привредника унутар и изван земље

-информисање о актуелним конкурсима за доделу бесповратних финансијских средстава и опреме

-сарадња са привредним коморама земаља у региону и привредним коморама градова ЕУ и осталих земаља

-правни савети за чланове удружења као и за нове будуће предузетнике

-различите врсте финансијске и економске помоћи за чланове ОУП-а НБг

-успостављање базе учлањених предузетника и издавање чланских картица за попусте и акције

-организовање различитих сусрета привредника, форума унутар Србије и интернационално

-ораганизовање едукативних радионица и семинара

-организовање разних путовања у циљу дружења и упознавања чланова ОУП-а међусобно

-развој и унапређење предузетништва.

 

            Опште удружење предузетника Нови Београд основано је као самостално, непрофитно и нестраначко удружење предузетника са заједничким интересима. Удружење послује у складу са Статутом и позитивним прописима, и тежи остваривању економског просперитета за своје чланове. Желимо у сарадњи са вама да постигнемо боље услове за рад, ефикасност и ефективност.

            Ту смо за све Ваше иницијативе, идеје, проблеме и предлоге за решавање истих како бисмо заједно побољшали економски положај свих чланова Општег удружења ппредузетника  Нови Београд.

 

ЗАЈЕДНО СМО ЈАЧИ!