ЗАПИСНИК
са седнице Иницијативног одбора за оснивање
Општег удружења предузетника Нови Београд

одржане 29.01.2016. године на Новом Београду

 

Иницијативни одбор у саставу:

 1. Драган Ћирић, оснивач;
 2. Данило Делибашић, оснивач;
 3. Драган Станковић, оснивач;
 4. Братислав Богдановић, оснивач;
 5. Ненад Јовичић, оснивач;
 6. Раде Божић, оснивач;
 7. Небојша Зорић, оснивач;
 8. Иван Мирић, оснивач.

 

            Покренуо је иницијативу да се на основу члана 37. и 38. Закона о привредним коморама („Сл. гласник РС“, број 112/2015) оснује удружење предузетника које се баве делатношћу побољшања услова рада и обезбеђење правне, економске и социјалне сигурности, као и повећање финансијске добити, као и ради удруживања предузетника с циљем унапређења делатности, побољшања услова пословања и пословног повезивања, као и промоције и афирмације предузетништва.

 

            Присутни су донели Одлуку да се оснује Опште удружење предузетника Нови Београд и овлашћује се Драган Ћирић, предузетник, МБ: 63950165, да у име иницијативног одбора поднесе захтев Привредној комори Србије за оснивање Општег удружења предузетника Нови Београд.

 

 • Назив општег удружења: Опште удружење предузетника Нови Београд.
 • Скраћени назив: ОУП НБг.
 • Седиште: Нови Београд, Студентска 10/4/18.
 • Средства за почетак рада: Опште удружење ће обезбедити средства од донација, чланарина и пружања разних услуга и сл.
 • Дужности секретара Општег удружења предузетника Нови Београд вршиће Небојша Зорић.

 

            У наредних 7 дана одржаће се оснивачка скупштина, усвојити Статут, изабрати органи и тела и поднети захтев за упис у регистар Општих удружења предузетника Привредној комори Србије, у складу са правилником о упису у регистар Општих удружења предузетника.

 

Нови Београд, 29.01.2016. године                                                              

 

 

За иницијативни одбор

Драган Ћирић