З А П И С Н И К
са Оснивачке sкупштине Општег удружења предузетника
Нови Београд,

одржане 29.01.2016. године у просторијама удружења на Новом Београду.

 

На Скупштини је верификовано 8 чланова.

 

Седницом председава Драган Ћирић, у наставку председавајући.

 

На предлог председавајућег усвојен је следећи

 

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Усвајање Статута Општег удружења предузетника;
 2. Доношење Одлуке о оснивању Општег удружења предузетника Нови Београд;
 3. Доношење Одлуке о избору председника Општег удружења предузетника Нови Београд;
 4. Доношење Одлуке о избору чланова Извршног одбора Општег удружења предузетника Нови Београд;
 5. Доношење Одлуке о избору чланова Надзорног одбора Општег удружења предузетника Нови Београд;
 6. Усвајање плана рада Општег удружења предузетника Нови Београд за 2016. годину;
 7. Текућа питања.

 

Пошто је дневни ред једногласно усвојен прешло се на рад по тачкама дневног реда.

 

Тачка 1.

Статут Општег удружења предузетника Нови Београд стављен на гласање. Једногласно усвојен.

 

Тачка 2.

После уводних излагања вођена је дискусија, након чега је једногласно донета

 

О Д Л У К А

о оснивању Општег удружења предузетника Нови Београд.

 

Тачка 3.

На предлог Радета Божића, за председника Општег удружења предузетника Нови Београд предложен је Драган Ћирић, а за потпредседника Општег удружења предузетника Нови Београд Ненад Јовичић.

Предлог је стављен на гласање и донета је

 

О Д Л У К А

о избору Драгана Ћирића за председника Општег удружења предузетника Нови Београд и Ненада Јовичића за потпредседника Општег удружења предузетника Нови Београд.

 

 

Тачка 4.

По овој тачки дневног реда једногласно је донета

 

О Д Л У К А

О избору следећих чланова Извршног одбора Општег удружења предузетника Нови Београд:

 1. Драган Ћирић;
 2. Данило Делибашић;
 3. Небојша Зорић;
 4. Драган Станковић;
 5. Братислав Богдановић;
 6. Ненад Јовичић;
 7. Раде Божић.

 

Тачка 5.

По овој тачки дневног реда једногласно је донета

 

О Д Л У К А

О избору чланова Надзорног одбора Општег удружења предузетника Нови Београд.

За чланове Надзорног одбора изгласани су:

 1. Марија Малиновић, дипломирани правник;
 2. Даворка Јовичић, дипломирани економиста;
 3. Јелена Лазаревић, адвокат.

 

Тачка 6.

Председавајући је представио план рада Општег удружења предузетника Нови Београд.

Предложени план је стављен на гласање и једногласно је усвојен.

 

Тачка 7.

Новоизабрани председник се свим присутним члановима захвалио на присуству и изразио наду за што бољим резултатима у међусобној сарадњи Привредне коморе Србије, општине Нови Београд и Општег удружења предузетника Нови Београд.

 

 

Пошто је са овом тачком дневни ред исцрпљен, седница је завршена у 17.00 часова.

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

ОПШТЕГ УДРУЖЕЊА ПРЕДУЗЕТНИКА НОВИ БЕОГРАД

Драган Ћирић