ОПШТЕ УДРУЖЕЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА

НОВИ БЕОГРАД

01.02.2020. године

Нови Београд

 

Скупштина Општег удружења предузетника Нови Београд, на седници одржаној дана 01.02.2020. година, донела је

 

О Д Л У К У

о разрешeњу секретара

Општег удружења предузетника Нови Београд

 

  1. Разрешава се дужности секретара Општег удружења предузетника Нови Београд: Небојша Зорић.
  2. Овом Oдлуком престају обавезе секретара Општег удружења предузетника Нови Београд утврђене законом, Статутом и општим актима удружења.
  3. Секретар Општег удружења предузетника Нови Београд разрешује се мандата, почев од дана дoношења ове Oдлуке.
  4. Ова Oдлука ступа на снагу од дана доношења.

 

 

                                                                                                                                          

                                                                           ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ

 

Драган Ћирић