ОПШТЕ УДРУЖЕЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА

НОВИ БЕОГРАД

29.01.2016. године

Нови Београд

 

На основу члана 37. и 38. Закона о привредним коморама („Сл. Гласник РС“, број 112/2015), Оснивачка скупштина Општег удружења предузетника Нови Београд, на седници одржаној дана 29.01.2016. године, донела је

 

О Д Л У К У
о
оснивању Општег удружења предузетника

 

  1. Оснива се Опште удружење предузетника под називом: 

„Опште удружење предузетника Нови Београд“ (у даљем тексту: Опште удружење предузетника).

  1. Седиште Општег удружења предузетника је:

Студентска 10/4/18, Нови Београд.

  1. Опште удружење предузетника оснива се за подручје општине Нови Београд. Опште удружење предузетника оснива се ради заједничког унапређења посебних и заједничких интереса, предлагања мера за побољшање услова пословања и економског положаја и социјалне сигурности, као и разматрања и решавања других питања од заједничког интереса за предузетнике са општине Нови Београд.
  2. Дужност секретара Општег удружења предузетника врши Небојша Зорић.
  3. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења.

 

                                                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК

ОПШТЕГ УДРУЖЕЊА ПРЕДУЗЕТНИКА НОВИ БЕОГРАД

Драган Ћирић