($keyAnd !== "" && $orFirst == true) { for ($z=0; $zescapeColumnName($searchColumns[$y]). " " . $useComparison . " NULL"; } else { if (is_array($searchValue)) { $searchStr .= "("; $oneAdded = false; for ($z=0; $zescapeColumnName($searchColumns[$y]).")" . " " . $useComparison . " ?"; $hasTime = strpos($strValue," ") !== false; if (!$hasTime) { if (strpos($useComparison,"<")!==false && strpos($useComparison,">")===false) { $strValue .= " 23:59:59"; } else if (strpos($useComparison,">")!==false && strpos($useComparison,"<")===false) { $strValue .= " 00:00:00"; } } } else { $searchStr .= $this->escapeColumnName($searchColumns[$y]). " " . $useComparison . " ?"; } if ($strValue == "WA_BLANK") $strValue = ""; $searchParams[] = array($useColType,$strValue); } $searchStr .= ")"; } else { if ($useColType == "t") { $searchStr .= "date(".$this->escapeColumnName($searchColumns[$y]).")" . " " . $useComparison . " ?"; $hasTime = strpos($searchValue," ") !== false; if (!$hasTime) { if (strpos($useComparison,"<")!==false && strpos($useComparison,">")===false) { $searchValue .= " 23:59:59"; } else if (strpos($useComparison,">")!==false && strpos($useComparison,"<")===false) { $searchValue .= " 00:00:00"; } } } else { $searchStr .= $this->escapeColumnName($searchColumns[$y]) . " " . $useComparison . " ?"; } if ($searchValue == "WA_BLANK") $searchValue = ""; $searchParams[] = array($useColType,$searchValue); } } } $searchStr .= ")"; $groupSearchEmpty = false; } } if ($newGroup == false && sizeof($searchValues) > 1) $searchStr .= ")"; } if ($groupSearchOpen) $searchStr .= ")"; if (!$groupSearchEmpty) $searchStr = "(" .$searchStr .")"; } if (!$searchStr) $searchStr = $this->Default; @session_start(); $_SESSION["WASearch_".$this->Recordset] = $this->SearchArray; @session_commit(); return array($searchStr,$searchParams); } public function newGroup() { array_push($this->SearchArray, $this->SearchGroup); $this->SearchGroup = array(); } public function saveInSession() { @session_start(); $retArray = $this->SearchArray; array_push($retArray, $this->SearchGroup); $_SESSION["WASearch_".$this->Recordset] = $retArray; @session_commit(); } public function setSearch($options,$columns,$datatype,$value,$repeat=false) { $searchType = strtolower((isset($options["type"]) && $options["type"])?$options["type"]:"v"); if ($repeat) { $value = array(); $repeatIndex = 1; while (isset($_POST['WA_RepeatID' . $repeatIndex]) || isset($_GET['WA_RepeatID' . $repeatIndex])) { if (strpos($searchType ,"e") === 0 || strpos($searchType ,"l") === 0 || strpos($searchType ,"c") === 0) $searchValues[] = $repeat.$repeatIndex; else if (isset($_POST['WA_RepeatID' . $repeatIndex])) { $value[] = $_POST[$repeat.$repeatIndex]; } else { $value[] = $_GET[$repeat.$repeatIndex]; } $repeatIndex++; } } array_push($this->SearchGroup, array($options,$columns,$datatype,$value)); $this->saveInSession(); } } } ?> Опште удружење предузетника Нови Београд
  • Опште удружење предузетника Нови Београд

Опште удружење предузетника Нови Београд

 

 

ОПШТЕ УДРУЖЕЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА НОВИ БЕОГРАД

 

Драге колегинице и колеге предузетници,

Задовољство је поздравити вас испред Општег удружења предузетника Нови Београд (ОУП НБг), које је на основу Закона о привредним коморама основано у месецу јануару 2016. године.

У регистар Општих удружења предузетника Привредне коморе Србије, уписани смо у јуну месецу 2017. године.

Наш председник ОУП Нови Београд истовремено је и председник Парламента предузетника Привредне коморе Србије.

Основни задатак и циљ ОУП Нови Београд је побољшање економских услова пословања свих предузетника регистрованих у Агенцији за привредне регистре сa територије Новог Београда.

Овим путем позивамо све предузетнике да остваре своје право и активно учествују у иницијативама и предлозима за измене закона преко ОУП-а Нови Београд, као и да учествују у јавним расправама о предлозима и изменама закона, јер заједно смо јачи!

Добро дошли на сајт Општег удружења предузетника Нови Београд.

 

ПРИДРУЖИТЕ НАМ СЕ!

 

 

Победник

 

 

ДЕСЕТ ЗЛАТНИХ ПРАВИЛА

1. Не почињи занат на своју руку, док га ниси добро испекао, усавршио у добрим радионицама, јер ће ти се незнање у овоме тек после показати и осветиће ти се.

2. Држи честит и добар алат у радионици, јер и народна пословица врло добро каже - без алата нема заната. Као што млин не може са мало воде добро млети, тако ни занатлија не може са слабим и рђавим алатом своје рукотворине брзо и вешто израђивати.

3. Буди учтив према муштеријама, учтивост и добро понашање међу људима често више доприноси напретку занатлија, него његови производи.

4. Боље ти је имати мању али уредну радионицу, него велику и неуредну у којој раде непоуздани радници, јер када се пусте на велико, без правог рачуна, пре пропадну него мале, живе и чврсте.

5. Држи покоји добар лист из твоје или сродне струке, да сазнаш како се твој занат у свету развија и унапређује, па ћеш и сам опрезно и полагано моћи у својој радионици увести коју нову справу, нов начин рада.

6. Иде ли посао слабо, тражи узроке томе па их уклони, не сваљуј кривицу на друге и не заборави да је свако своје среће ковач.

7. Кад ти посао добро пође, не упуштај се у које каква предузећа, него радуј се своме послу, повећај и прошири своју породицу. Много је ваљаних занатлија пропало зато што су се, кад им је добро ишло, упуштали у разна предузећа и шпекулације које нису разумевали, а онда свој златан посао занемарили и све од себе одбили.

8. Буди тачан у изради и роковима. Много је занатлија зато одбило од себе муштерија што се свет навикао да код тога и тога мајстора није никад ствар готова за оно време кад је обећао.

9. Плаћај тачно своје рачуне и не упуштај се у велика куповања материјала и справа што ти занат не може покрити и у чему ће ти можда после мртав новац лежати и пропасти.

10. Удружуј се са честитим занатлијама, својим друговима у добре занатске задруге, да материјал заједнички набављате, јер ћете добити тако и боље јефтиније, осим тога, имаћеш у задрузи са својим друговима братског збора и договора, па ће ти време далеко корисније проћи, него можда у загушљивој и нездравој биртији, где се трује и тело и душа.

ПОСЛОВНИ КОДЕКС

Удружења српских занатлија из 1911. године

 

 

 

/upl/files/KOMUNIKOLOGIJA.pptx

 

 

Pozivnica za okrugli sto u Privrednoj komori Srbije Pozivnica za okrugli sto u Privrednoj komori Srbije

 

Контакт телефон:

011 / 260-1572

 

КОНТАКТ:

Издвајамо